Beleidsplan

Het beleidsplan

Stichting Gemeenschapsondersteuning ‘t Lijssels Potje is in 2009 in het leven geroepen toen er vanuit, in ieder geval één Liesselse Stichting, geld vrij gemaakt kon worden om de sociale kwaliteit van het dorp te versterken.

Thema’s met bijbehorende subthema’s:

Omgeving

  • Cultuurhistorie
  • Natuur en landschap
  • Inventaris dorp en voorzieningen

Sociale Leefbaarheid

  • Versterking verenigingscultuur
  • Zorg en welzijn
  • Sociale cohesie en sociale veiligheid

Samenwerking

  • Samenwerking met andere verenigingen of stichtingen