Criteria

Criteria

De subsidieaanvrager of instelling die voor een bijdrage in aanmerking wil komen is een geaccepteerde, controleerbare publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of instelling gevestigd in Liessel zelf of anderszins is opgericht ten behoeve van de Liesselse gemeenschap.

Projecten zijn in overeenstemming met de op het moment van aanvraag geldende beleidskaders in de Gemeente Deurne.
Er wordt alleen een bijdrage geleverd aan structurele projecten, dus niet aan zogenaamde éénmalige activiteiten / festiviteiten.
Projecten moeten naar het oordeel van het bestuur van ’t Lijssels Potje in voldoende mate worden gedragen door lokale initiatiefnemers.
Het project wordt uitgevoerd binnen het Liessels kerkdorp zelf of heeft, als dat niet het geval is, wel een duidelijk effect op Liessels grondgebied.
Projecten dienen binnen een half jaar na toezegging van de subsidies (of binnen een vooraf te verwachten langere termijn) gereed te zijn.
Het project levert een verbetering op voor de Liesselse gemeenschap.

Onderhoud en eventuele verzekeringen moeten goed geregeld zijn. Er worden minimaal 2 offertes (van verschillende leveranciers) bij de aanvraag aangeleverd.

Subsidie wordt verstrekt op factuurbasis. Maximaal 50% van de eerder goedgekeurde aanvraag wordt uitbetaald op basis van de “laagste” aangeleverde offerte.

Cofinanciering projecten

De stichting Gemeenschapsondersteuning ’t Lijssels Potje wil middels financiële steun bijdragen aan de realisatie van lokale projecten die geen steun kunnen krijgen van andere financieringen of dat wel kunnen krijgen maar dan een deelbijdrage zelf moeten leveren. Dat impliceert dat er ook van anderen een inzet wordt verwacht. Er wordt dan ook nooit meer dan 50% financiële draagkracht geleverd.