Criteria

Criteria

Het project dient binnen de leefbaarheid te passen. Daarnaast is het van belang dat het project specifiek ten goede komt aan Liessel en haar bewoners en dat het overeen komt met de bestaande beleidskaders voor het dorp en haar vereniging/stichtingsstructuren, zoals bijvoorbeeld het IDOP. We zijn op zoek naar duurzame projecten die een bottom-up aanpak nastreven en door een of meerdere lokale actoren worden gedragen.

Cofinanciering projecten

De stichting Gemeenschapsondersteuning ’t Lijssels Potje wil middels financiële steun bijdragen aan de realisatie van lokale projecten die geen steun kunnen krijgen van andere financieringen of dat wel kunnen krijgen maar dan een deelbijdrage zelf moeten leveren. Dat impliceert dat er ook van anderen een inzet wordt verwacht. Er wordt dan ook nooit meer dan 50% financiële draagkracht geleverd.