Doelstelling

Onze Doelstelling

Stichting Gemeenschapsondersteuning ‘t Lijssels Potje heeft een reglement opgesteld om partijen* die breed draagvlak in het Liesselse hebben, financieel te ondersteunen bij nieuwe projecten. Ondersteunen indien noodzakelijk tot maximaal 50% als het een relevante groep binnen de gemeenschap van Liessel ten goede komt. Het overige dient uit eigen middelen of andere financieringsbronnen te komen. Er wordt altijd een afweging gemaakt over het aantal mensen dat kan profiteren van een gift. Er wordt geen subsidie verstrekt om de exploitatie van een festijn rond te maken. Het project dient een duurzaam/structureel en innovatief karakter te hebben.

Wij hopen te bereiken dat er nieuwe, leuke, goede projecten van/voor Liesselse bodem komen en nemen die met alle plezier in behandeling.

Heeft u een plan op papier staan? Vraag om het aanvraagformulier bij onze secretaris.
Wel een goed idee maar nog veel vraagtekens? Bespreek het met één van de bestuursleden.

*Partijen kunnen alleen verenigingen of stichtingen zijn. Heeft een particulier een prima idee voor een project dan kunnen wij hem/haar graag helpen aan een Liesselse partij die het kan adopteren.