Financieel

FINANCIËLE VERANTWOORDING

De werkzaamheden bestaan uit het beoordelen en afwikkelen van financiële ondersteuning ten aanzien van de aanvragen. Dit houdt o.a. in het goed- of afkeuren van een aanvraag.
De aanvragen worden getoetst aan de hand van een beoordelingslijst.
Daarnaast wordt het vermogen beheerd dat door derden ter beschikking is gesteld.

FINANCIEEL OVERZICHT

Een financieel overzicht van de daadwerkelijke uitgaven per rubriek/thema.

Download het financieel overzicht 2023
Download het jaarverslag 2023